Üyelik

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her 20 yaşını bitirmiş TC uyruklu gerçek kişiler ve tüzel kişiliği bulunanlar bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Üyelik başvurusu iki asil üyenin tavsiyesi ile birlikte yapılır. Dernek’ten temin edilen aday üyelik formu doldurulup imzalanır, istenilecek üyelik aidatının peşin miktarının makbuzu veya dekontu ibraz edilerek ve iki asil Dernek üyesi tarafından takdim edilerek Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunulur,

Aday üyelik formunun Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca alındığı tarihten itibaren Yönetim Kurulu gerekli araştırma ve incelemeyi yaparak 30 gün içinde isteğin kabul veya ret edildiğine ilişkin karar alır ve üyeliğe kabulü bildiren yazı ile 15 (onbeş) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesini ister,

Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirilmesinden sonra “Dernek Üye Defterine” kimliği işlenir ve “Üye Kimlik belgesi” verilir.

Üyelik Aidatımız 2022 yılı için Aylık 75 TL’dir.

Whatsapp grubumuz ve size ulaşabileceğimiz telefon numarası
Sizinle bilgi paylaşabileceğimiz bir Elektronik posta adresi
Eğer Var İse Sizin veya İşletmenize ait Web Sitenizin adresi