Cum. May 24th, 2019

Olağanüstü Genel Kurulumuz

Değerli üyelerimiz,

Normalde 2018 yılı Ekim ayında yapacağımız Genel kurulumuz, Yönetim kurulumuzun 19.09.2017 tarih ve 06 no’lu kararı ile 16.01.2018 tarihinde yapılacak olup, yeni yönetimimiz belirlenecektir.

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

  1. Yoklama ve açılış,
  2. Divan heyeti seçimi,
  3. Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için oya sunulması,
  4. Dernek Tüzüğünün görüşülmesi, değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi,
  5. Yeni Yönetim, Denetim ve Haysiyet Divanı Seçilmesi

Dilek, temenniler ve kapanış.

Hepinizi Bekliyoruz.

Saygılarımızla