Eğitimde Uzmanlık

 

Eğitim Adı
Ulusal ve Uluslararası Pazarlarda İş ve Kariyer İmkanları
İş Planı, Proje Yönetimi ve Fizibilite Etüdü Hazırlama Eğitimi
Kurumsal Açılım; Hizmet Kalitesinin Arttırılması
Müşteri Memnuniyeti ,Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi
Gıda İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi
Proje Döngüsü Eğitimi
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kalite Altyapısının AB Normları Çerçevesinde Geliştirilmesine Yönelik Kalite Uzmanı Yetiştirme Programı
Katı Atıkların Yönetimi ve Sürdürülebilir Çevre Yönetim Sistemi
Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
Fındık Üretiminde İyi Tarım Uygulamaları ve Global Gap Eğitimi
Kayısıda Soruna Son Akreditasyon
Kurumsal Gelişim Eğitimi
Kalite Yönetim Sistemiyle Daha Kaliteli Hizmet Eğitimi
HACCP Planı Hazırlama ve Yönetimi Eğitimi
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalı Arcgis Eğitimi
Yatırım Projeleri için Fizibilite Hazırlama Eğitimi
Hijyen Eğitimi
Tarımsal Yayımda Başarı İçin Eğiticilerin Eğitiminde Kişisel Gelişim Eğitimi
Alternatif Üretim Kaynakları ve Ekim Nöbeti Programları
Yönetim Sistemleri Baş Denetçilik Eğitimi
Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
Sürdürülebilir Çevre
Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimi
Yeni Araştırmalarla Kaliteli Hizmet Sunumu Eğitimi
Dış Ticarette Standardizasyon, Akreditasyon ve Sertifikasyon Uygulamaları
A-2 Tipi Mühendislik Akustiği Eğitimi
Türk Ticaret Kanunu Uygulama Yöntemleri Eğitimi
İyi Tarım Uygulamaları ve Global Gap Eğitimi
Yeni Araştırmalarla Kaliteli Hizmet Sunumu
Kültür Turizm Personeli, Türk Dünyası Kültür Başkentliğine Hazırlanıyor Eğitimi
Dış Ticarette Standardizasyon, Akreditasyon ve Sertifikasyon Uygulamaları Baş Denetçi Eğitimi
Kamu İhale Mevzuatı Eğtimi
MS Office Programları Eğitimi
Grafik – Web Tasarımı Eğitimi
Güleryüzlü Emniyet
Kaligrafi Temel Eğitimi
Hizmet Verimliliğinin Artırılması-Yalın Üretim Eğitimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi, Memnuniyeti ve Bağlılığı Yaratma Eğitimi
Süt Sığırcılığında Doğru Besleme Yöntemleri ile Verim Sağlama
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi
Temel Yalın Verimlilik Eğitimi
Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi
Araştırma ve Ürün Geliştirme Danışmanlığı
Otelcilik ve Turizm Eğitimi
Alternatif Turizm Uygulamaları Eylem Planı Hazırlama Danışmanlığı
Muhasebe ve Finans Uygulamaları Eğitimi
Amatör Denizcilik ve Yelkencilik Turizmi Eğitmleri
Kurumsal Mükemmellik Odaklı Kalite Yönetimi Eğitimi
Çevre Yönetimi Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
Çevresel Risk Analizi Eğitimi
Çevre Mevzuatı Eğitimi
SWOT Analizi Eğitimi
Stratejik Planlama Eğitimi
İç Kontrol Eylem Planı Oluşturma Eğitimi
EFQM Eğitimi
6 Sigma Eğitimi
IFS İç Denetçi Eğitimi
Başarılı Erişkin Eğitimi
ÇED Raporu Hazırlama Eğitimi
Kişisel Gelişimin Polis Eğitimindeki Rolü Kursu
Diksiyon ve Etkili Hitabet Eğitimi
İş Hayatına Hazırlık Eğitimi
Davranış Geliştirme ve Beden Dili Eğitimi
Zaman Yönetimi Eğitimi
Kişisel İmaj-Protokol ve Görgü Kuralları Eğitimi
Biyomedikal Kalibrasyonu Eğitimi
İlk Yardım Bilgilendirme Eğitimi
Satış Stratejileri ve Pazarlama Teknikleri Eğitimi
İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Eğitimi
Tarım Sektörü Uluslararası Standartları ve Yönetim Sistemleri Eğitimi
Yönetici Asistanlığı ve Ofis Yönetimi Eğitimi
Beden Dili ve Etkili İletişim Eğitimi
Analiz Kalitesi Sağlanmasında Numune Alım ve Kabulü Eğitimi
Mental Aritmetik Eğitimi
İletişim Eğitici Eğitimi
Satranç Eğitimi
Anne Çocuk Gelişimi Eğitimi
İnovasyon Eğitimi
Verimli Eğitim İçin Etkili İletişim
Hastane Otelciliği Eğitimi
Laboratuvar Güvenliği Eğitimi
Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
Süreç Yönetimi Eğitimi
CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi
Proses Yönetimi ve Modern Yönetim Becerileri Eğitimi
Global Pazar ve Standardizasyon Sistemi Eğitimi
Bilinçli Sulama Eğitimi
Meyvecilikte Zirai İlaç ve Gübre Kullanımı Eğitimi
ISO 14644 Standartlara Uygun Temiz Oda ve Laf Kabini Validasyonu Eğitimi
MUTLU POLİS HUZURLU HALK EĞİTİMİ
Toprak Verimliliği Odaklı Bitki Sağlığı Bitki Besleme ve Pazarlama Teknikleri Eğitimi
İşaret Dili Eğitimi
Planlama İle Gelen Başarı; Eğitim Koçluğu
Aile Eğitimi
Trüf Mantarı Yetiştiriciliği Eğitimi
Patent ve Marka Eğitimi
AR-GE Eğitimi
Yaratıcı Drama Eğitimi
Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Başarılı Girişimcilik Eğitimi
Başarılı İş Görüşme Teknikleri Eğitimi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Becerileri
Mevzuat Adaptasyon Projesi Eğitimi
Satış Teknikleri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi
Girişimcilik , Koçluk ve Yöneticilik Eğitimi
Başarı ve Motivasyon Eğitimi
Liderlik ve Liderlik Geliştirme Eğitimi
Kültürel Farklılıklar ve İletişim Eğitimi
Turistik İngilizce Eğitimi
Stres Yönetimi İle Herkesle Doğru İletişim Eğitimi
Gıda Kalite ve Kontrol Eğitimi
Gelecek Nesiller İçin Bilinçli Üretici Kaliteli Süt
Yeniden Yapılandırma ve Re-Organizasyon Eğitimi
Koçum Benim
Marka Yönetimi
Satış Teknikleri ve Pazarlama
İllerde Yönetişim
KİŞİSEL GÜVEN VE KURUMSAL KİMLİK EĞİTİMİ
AB Proje Yönetimi Eğitimi (PCM )
Ulusal ve Uluslararası Hibe ve Teşvik Sistemleri Eğitimi
Uygulamalı Proje Yazım Teknikleri Eğitimi
Proje Plan ve Bütçe Hazırlama Eğitimi
Proje Fikri Üretme ( Yaratıcı Düşünce ) Eğitimi
Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
Proje Pazarlama Eğitimi
Acil Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Gelişim Eğiticinin Eğitimi
Besi ve Yumurta Tavukçuluğu Eğitimi
Hayvan Sağlığı Eğitimi
Kariyer Rehberliği Eğitimi
KAMU PERSONEL YÖNETİMİ VE KALİTESİNİ ARTIRMA EĞİTİMİ
Liderlik Kampı Eğitimi
Ben,İşim ve Geleceğim-Herşeyin Başı İletişim
Kurumsal İletişim, Nitelikli Yönetim, Etkin ve Sonuç Odaklı Çalışan Eğitimi
Münazara Eğitimi
Sağlık Personeli İçin Eğitim Becerileri Eğitimci Eğitimi
İş Müracaatı ve Mülakat Teknikleri
İletişim ve Halkla İlişkiler
İş Hayatında Karar Alma ve İkna Etme Yöntemleri Eğitimi
Stres yönetimi ve Farkındalık
İş Yaşamında Profesyonel Davranış ve İş Ahlakı