Kişisel Gelişim

 

Eğitim Adı
Etkin Yazılı İletişim ve Raporlama Teknikleri Eğitimi
Etkin Sunum Teknikleri
Telefon Görüşme Teknikleri
İletişim Becerileri Eğitimi
Takım Yönetim Eğitimi
Sıcak Satış Eğitimi
Performans Eğitimi
Mesleki Etik Eğitimi
Etkili İletişim ve İmaj Eğitimi
Kişisel Güven Temel Eğitimi
Kişisel Takdim ve İletişim Temel Eğitimi
İlişki Yönetimi ve Bakımı Temel Eğitimi
Arşivleme Dosyalama
Ekip ve Takım Çalışması Eğitimleri
Doğa Sporları Turizm Eğitimi